Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

Collagen là một protein cần thiết có thể tìm thấy trong cơ thể bạn. Trong thực tế, nó được tìm thấy trong tất cả các mô liên kết trong cơ thể của mình, từ da và xương của bạn, tất cả các đường xuống các cơ quan và mạch máu của bạn. Collagen có nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể bạn.

Da

Một trong những chức năng đáng chú ý nhất của collagen là sự hỗ trợ nó cung cấp của da của bạn. Theo Tiến sĩ Eric F. Bernstein thuộc Trường Y thuộc Đại học Pennsylvania, collagen chiếm khoảng 80% trọng lượng khô của da bạn. Collagen bổ sung cấu trúc cho làn da, và kết hợp với một protein khác, được gọi là elastin, giúp da mềm dẻo cần thiết để giãn và trở về trạng thái ban đầu khi cơ thể bạn di chuyển.

Tham khảo: thiếu collagen

Khúc xương

Collagen cũng có một chức năng cần thiết trong xương. Xương được tạo thành từ hỗn hợp collagen và một khoáng chất gọi là hydroxyapatit. Cả hai làm việc cùng nhau để trở nên cấu trúc, tính linh hoạt và sức mạnh của xương. Theo nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Radiocarbon, tại Đại học Waikato ở New Zealand, khoảng 30% xương được trở nên từ vật liệu hữu cơ, trong đó collagen chiếm tới 95%.

Cơ bắp

Collagen cũng cung cấp các chức năng thiết yếu cho cơ của bạn. Các sợi collagen bổ sung cho cơ của mình sức mạnh và cấu trúc cần thiết để di chuyển và hoạt động trong suốt cả ngày.

Collagen là một protein cần thiết có thể tìm thấy trong cơ thể bạn. Trong thực tế, nó được tìm thấy trong tất cả các mô liên kết trong cơ thể của mình, từ da và xương của bạn, tất cả các đường xuống các cơ quan và mạch máu của bạn. Collagen có nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể bạn.

Da

Một trong những chức năng đáng chú ý nhất của collagen là sự hỗ trợ nó cung cấp của da của bạn. Theo Tiến sĩ Eric F. Bernstein thuộc Trường Y thuộc Đại học Pennsylvania, collagen chiếm khoảng 80% trọng lượng khô của da bạn. Collagen bổ sung cấu trúc cho làn da, và kết hợp với một protein khác, được gọi là elastin, giúp da mềm dẻo cần thiết để giãn và trở về trạng thái ban đầu khi cơ thể bạn di chuyển.

Tham khảo: thiếu collagen

Khúc xương

Collagen cũng có một chức năng cần thiết trong xương. Xương được tạo thành từ hỗn hợp collagen và một khoáng chất gọi là hydroxyapatit. Cả hai làm việc cùng nhau để trở nên cấu trúc, tính linh hoạt và sức mạnh của xương. Theo nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Radiocarbon, tại Đại học Waikato ở New Zealand, khoảng 30% xương được trở nên từ vật liệu hữu cơ, trong đó collagen chiếm tới 95%.

Cơ bắp

Collagen cũng cung cấp các chức năng thiết yếu cho cơ của bạn. Các sợi collagen bổ sung cho cơ của mình sức mạnh và cấu trúc cần thiết để di chuyển và hoạt động trong suốt cả ngày. Các sợi collagen không chỉ tạo thành các sợi cơ xương của bạn, mà còn sản sinh ra cơ trơn (như trong bàng quang và hệ sinh sản) và cơ tim (tim).

Mạch máu

Collagen cũng bổ sung chức năng cần thiết trong mạch máu của mình. Collagen trở nên các bức tường của tĩnh mạch, động mạch và mao mạch của cơ thể. Điều này tạo cho sức mạnh, cấu trúc và tính linh hoạt của các mạch máu, tất cả đều cần thiết để vận chuyển máu một cách hiệu quả trong toàn bộ cơ thể.

http://www.levitracom.net/boi-bo-xuong-khop-hieu-qua-voi-thuoc-bo-khop-glucosamine-1500mg.htm

Các sợi collagen không chỉ tạo thành các sợi cơ xương của bạn, mà còn sản sinh ra cơ trơn (như trong bàng quang và hệ sinh sản) và cơ tim (tim).

Mạch máu

Collagen cũng bổ sung chức năng cần thiết trong mạch máu của mình. Collagen trở nên các bức tường của tĩnh mạch, động mạch và mao mạch của cơ thể. Điều này tạo cho sức mạnh, cấu trúc và tính linh hoạt của các mạch máu, tất cả đều cần thiết để vận chuyển máu một cách hiệu quả trong toàn bộ cơ thể.

http://www.levitracom.net/boi-bo-xuong-khop-hieu-qua-voi-thuoc-bo-khop-glucosamine-1500mg.htm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét